Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế vừa kí quyết định 2204/QĐ-TCT về việc thu hồi dự toán hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) năm 2016.

Thu hoi du toan hoan thue GTGT nam 2016 hon 1.733 ty dong - Anh 1

61 Cục Thuế phải thực hiện quyết định thu hồi dự toán hoàn thuế GTGT hơn 1.733,7 tỷ đồng. Ảnh Hữu Linh.

Theo đó, Tổng cục Thuế quyết định thu hồi dự toán hoàn thuế GTGT năm 2016 đã giao theo hướng dẫn tại Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29-10-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT cho 61 Cục Thuế với số tiền là hơn 1.733,7 tỷ đồng về Tổng cục Thuế.

Trong đó, đứng đầu danh sách là tỉnh Quảng Ninh với số tiền hơn 137 tỷ đồng. Sau đó là Hải Phòng với số tiền hơn 87 tỷ đồng. Ngoài ra, một số địa phương có số tiền thu hồi dự toán hoàn thuế GTGT cao đó là: Hậu Giang (hơn 74 tỷ đồng); Khánh Hòa (hơn 66 tỷ đồng); Ninh Bình (hơn 57 tỷ đồng); Hải Dương (hơn 51 tỷ đồng). Hà Nội chỉ bị thu hồi dự toán hoàn thuế GTGT năm 2016 gần 30 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 3-11.

Thùy Linh