QUẢNG NAM - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thu hồi Dự án khu dân cư thôn 1, P. Điện Dương, TX Điện Bàn (giai đoạn 3) của Cty cổ phần Đất Xanh Miền Trung do chậm triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật.

QUẢNG NAM - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thu hồi Dự án khu dân cư thôn 1, P. Điện Dương, TX Điện Bàn (giai đoạn 3) của Cty cổ phần Đất Xanh Miền Trung do chậm triển khai thực hiện các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu Cty cổ phần Đất Xanh Miền Trung chấp hành chủ trương chấm dứt hoạt động của Dự án; phối hợp làm việc với các sở, ngành, địa phương để giải quyết các phát sinh liên quan (nếu có). Giao UBND TX Điện Bàn, Sở Xây dựng, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan theo thẩm quyền và hoàn trả tiền ký quỹ cho Cty theo quy định. Đồng thời, giao UBND TX Điện Bàn sử dụng khu đất này để đầu tư khu dân cư, trong đó ưu tiên bố trí cho các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng vệt cây xanh tuyến ĐT 603A.

LINH CHI