KTĐT - Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Thủ đô (theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Luật Thủ đô) đã được HĐND TP thông qua vào chiều 3/7 với 85 ĐB tán thành, đạt tỷ lệ 100% ĐB có mặt.

Cùng với việc tăng mức thưởng tiến độ đối với các hộ gia đình, cá nhân, Nghị quyết đã quy định mức phạt đối với những trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất, chậm bàn giao mặt bằng.

Tăng mức thưởng để động viên người dân

Theo quy định hiện hành, thời gian người bị thu hồi đất phải bàn giao mặt bằng kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ là 20 ngày; đồng thời, chính sách về GPMB cũng mới chỉ quy định thưởng đối với trường hợp bàn giao đúng hoặc trước thời hạn mà chưa có quy định xử phạt khi chậm bàn giao mặt bằng.

Nghị quyết xác định, một trong các giải pháp quan trọng để đảm bảo tiến độ thu hồi đất, GPMB là nâng mức thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng đối với hộ gia đình, cá nhân và bổ sung quy định mức phạt đối với những trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi đất, chậm bàn giao mặt bằng. Theo đó, mức thưởng được áp dụng mới gồm 3 mức 10, 20 và 30 triệu đồng. Trong đó, thưởng 10 triệu đồng được áp dụng đối với các trường hợp thực hiện đúng thời hạn; 30 triệu đồng áp dụng cho trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng trong thời gian một ngày kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng kế hoạch của UBND cấp huyện.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi một phần, mức thưởng được nâng lên từ 5 - 15 triệu đồng. Mức phạt chậm bàn giao mặt bằng so với tiến độ được quy định đối với hộ gia đình, cá nhân là 4 triệu đồng/chủ sử dụng đất; đối với tổ chức kinh tế là 20 triệu đồng/tổ chức.

Chỉ áp dụng cho những dự án quan trọng

Giải trình xung quanh ý kiến băn khoăn về chính sách này, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho rằng, cơ chế này chỉ áp dụng đối với các dự án rất quan trọng, nếu áp dụng rộng với tất cả các dự án thì sẽ phá vỡ mặt bằng chung. Trong quá trình thực hiện, UBND TP sẽ có chỉ đạo chi tiết. Theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Văn Nam, đối với nội dung khuyến khích các doanh nghiệp dùng vốn ngoài ngân sách để thưởng, cần quy định không vượt quá mức quy định của TP. Trường hợp giải phóng một phần đất ở không liên quan đến phá dỡ nhà, đề nghị thưởng 2 triệu đồng/m2 nhưng không quá mức thưởng đã đưa ra tại tờ trình Nghị quyết.

Diện tích ở 15m2/người mới được đăng ký hộ khẩu thường trú tại nội thành

Trong ngày làm việc hôm qua, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết Quy định về tỷ lệ diện tích nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, HĐND TP quyết nghị dành 25% diện tích đất ở hoặc 25% diện tích sàn nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn. HĐND TP cũng thông qua Nghị quyết Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành TP Hà Nội đến hết năm 2015 là 15m2 sàn/người.

HĐND TP đã thông qua Nghị quyết ban hành chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ ở ngoại thành; Nghị quyết ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác, áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.