ND - Bộ Tài chính vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đề nghị chỉ đạo Ban quản lý các dự án 18 (PMU18) thực hiện ngay việc thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5,14 tỷ đồng từ các khoản sai phạm, chi phí không hợp lý mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận.