Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi 3 dự án của CTCP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân.

Quyết định số 3070/UBND-XDĐT thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Quân Cần Thơ, Trường Đại học Đồng bằng sông Cửu Long (trước đó là Trường Đại học Quốc tế Mekong) và Khu tái định cư đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân HQC .

Ngày 29/05/ 014, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân ( HQC ) đã xin gia hạn và báo cáo tiến độ triển khai thực hiện thành lập Trường Đại học Đồng bằng sông Cửu Long, xin điều chuyển địa điểm xây dựng dự án Trường Đại học Đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 07 ha) sang dự án Khu tái định cư tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (12,3 ha).

Từ năm 2010 đến 2013, lợi nhuận ròng của CTCP TV - TM - DV địa ốc Hoàng Quân HQC lần lượt là 330 tỉ đồng năm 2010, gần 13 tỉ đồng năm 2011, 19 tỉđồng năm 2012 và 23 tỉ đồng năm 2013. Theo báo cáo tài chính quí 1 năm 2014, doanh thu công ty gần 28 tỉ đồng và lợi nhuận khoảng 1,2 tỉ đồng.