TPO - Song Tử nên tránh hoạt động thể lực, tuần mới thuận lợi với Thần Nông, cơ hội và thử thách đang chờ đợi Nhân Mã, Xử Nữ hào hứng làm việc, vận đào hoa đang ở gần Cự Giải.