Thiên Bình nhạy bén và tỏa sáng với khả năng xử lý vấn đề. Mọi người sẽ tìm đến bạn tìm lời khuyên và góp ý mỗi khi gặp vấn đề rắc rối.