Căng thẳng trong công việc là điều không thể tránh khỏi nhưng bạn có thể tránh được những căng thẳng chồng chất nếu biết nghỉ ngơi một cách hợp lý mỗi ngày.