QĐND - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), ngày 12-11-2014, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục toàn quân. Toàn văn bức thư như sau:

Thân ái gửi các nhà giáo quân đội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Các đồng chí thân mến!

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2014, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học 2013-2014, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Nghị quyết số 86-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, các nhà trường trong toàn quân đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lập được nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý và học tập, thực sự là lực lượng nòng cốt, quyết định nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; góp phần quan trọng vào sự nghiệp “trồng người” và xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ trưởng thành của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội đã đạt được trong năm học vừa qua. Mong rằng, trong thời gian tới, các đồng chí nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quân đội phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; xứng đáng với sự tôn vinh, tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!

Đại tướng PHÙNG QUANG THANH