Song Ngư nhận ra rằng mình nỗ lực hết sức chỉ vì muốn gây được sự chú ý của một người. >> Thứ Hai (23/2)