Sáng 22-1, Ban Quản lý dự án 7 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã tổ chức thông xe 14 cầu và 12,5km đường cuối cùng trên tuyến quốc lộ 80 đoạn từ Mỹ Thuận đến Vàm Cống tỉnh Đồng Tháp thuộc dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 80 đoạn Mỹ Thuận - Vàm Cống. Dự án cải tạo nâng cấp này gồm cầu và đường dài tổng cộng 48,8km