Hanoinet - Ngày 15/1, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức thông xe kỹ thuật để dưa vào sử dụng dự án cải tạo, nâng cấp trục đường kinh tế miền Đông.