Sáng nay 23.11.2008, phần còn lại của cầu Công Lý (nhánh thượng lưu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè) đã chính thức cho thông xe, sau hai lần trễ hẹn.