Dự án có tổng chiều dài 14,740km điểm đầu giao cắt QL18 tại km 62+429, điểm cuối giao cắt QL5 tại km 73+500. Chi tiết...