QĐND online: Sau gần 2 năm 8 tháng thi công, đúng 9 giờ 30 phút sáng 9-1, các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ... đã cắt băng thông xe cầu Thủ Thiêm.