TT - Đấu giá cổ phần (CP): Ngày 10-7, Công ty CP Giống chăn nuôi - thủy sản Hà Nam đấu giá hơn 1,1 triệu CP, giá khởi điểm 13.400 đồng/CP. Ngày 14-7, Công ty Đầu tư xây dựng 3-2 đấu giá hơn 5,6 triệu CP, giá khởi điểm 10.200 đồng/CP.