TT - 26.705 đồng/cổ phần là giá đấu thành công bình quân của Công ty Thép Thủ Đức, tăng gấp đôi so với giá khởi điểm.