khí huyết hư cũng gây khô, phụ nữ tuổi tiền mãn kinh thì bị nhiều hơn.

Hu hu... đúng cái mình cần. Nhưng mà khó hỏi quá!!! chả bù cho bác nào bi lộ tuyến thì lúc nào cũng ẩm ướt. Chứng khô này chủ yếu gặp ở người khí huyết hư yếu thôi, tân dịch làm gì có mà chẳng bị khô. Có mấy chị em cứ kêu khô hạn mà uống chục thang thuốc Bắc lại bình thường luôn, chứng tỏ mấy điều giả định trên có lẽ phải suy nghĩ lại khí huyết hư cũng gây khô, phụ nữ tuổi tiền mãn kinh thì bị nhiều hơn.