ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TP.

Theo đó, người phát ngôn của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc TP phải được công bố họ và tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử công vụ (bằng văn bản) cho các cơ quan báo chí và được đăng tải lên Cổng thông tin của UBND TP. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, không được ủy quyền tiếp cho người khác. Đặc biệt, UBND TP sẽ định kỳ 3 tháng 1 lần tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí. Các sở ngành, quận huyện 6 tháng họp báo 1 lần. Đối với các vụ việc cụ thể, người phát ngôn có trách nhiệm thông tin trong thời gian chậm nhất 1 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra. Các cơ quan, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy chế sẽ bị xử lý theo quy định.

Thành Nam