Hanoinet - Thông tin nhận định, phân tích tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đang theo một “biên độ lệch”, với sự áp đảo của các báo cáo ngoại, trong khi phản ứng của những người trong cuộc, những tổ chức trong nước lại khá mờ nhạt.