* Thảo luận về đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12-11, Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội (QH) khóa XIII sang ngày làm việc thứ 18. Buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thông qua dự thảo Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

thông qua dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân; thảo luận tại Đoàn đại biểu QH về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Buổi chiều, QH nghe trình bày Báo cáo thẩm tra và Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Phấn đấu tổng số thu ngân sách nhà nước đạt 782.700 tỷ đồng

Đầu giờ làm việc buổi sáng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu QH về dự thảo Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Tiếp đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Đinh Văn Nhã trình bày dự thảo Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Trong đó xác định, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 782.700 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2014, dự thảo Nghị quyết nhấn mạnh: Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, cơ cấu lại thu, chi ngân sách, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Bội chi ngân sách chủ yếu được sử dụng cho đầu tư phát triển và dành một phần để trả nợ. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước và sự nghiệp công; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế; giảm nợ đọng thuế.

QH đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, với 87,95% tổng số đại biểu tán thành.

Trước đó, QH đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (87,95% tổng số đại biểu tán thành). Theo Nghị quyết này, QH giao Chính phủ nâng mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 để bù đắp số hụt thu ngân sách Trung ương nhưng không quá 195.500 tỷ đồng (tương đương 5,3% GDP ước thực hiện).

Trong phiên làm việc buổi sáng, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.

QH đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, với 89,2% tổng số đại biểu tán thành. Sau khi nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, QH đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết, với 90,76% tổng số đại biểu tán thành.

Tiếp đó, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ. Sau khi QH biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết này (87,75% tổng số đại biểu tán thành), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với đồng chí Vũ Đức Đam; Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Phạm Bình Minh.

Theo chương trình, QH thảo luận tại Đoàn đại biểu QH về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Vũ Đức Đam và đồng chí Phạm Bình Minh và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với đồng chí Vũ Đức Đam.

Phát triển giao thông đường thủy

Buổi chiều, tại Hội trường, các đại biểu nghe Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa (GTĐTNĐ). Về sự cần thiết ban hành luật, Tờ trình nêu rõ: Sau tám năm, kể từ ngày có hiệu lực thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật GTĐTNĐ năm 2004 cũng bộc lộ những hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH, CN và MT) của QH Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GTĐTNĐ. Về tính khả thi của luật, theo Ủy ban KH, CN và MT, trong Dự thảo Luật còn nhiều điều, khoản giao cho Chính phủ, bộ quy định. Một số quy định còn chung chung, dễ dẫn đến khó thực hiện hoặc hướng dẫn thực hiện tùy tiện. Đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại các quy định nêu trên theo hướng hạn chế tối đa việc giao lại cho Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn chi tiết thi hành; bảo đảm rõ ràng, minh bạch, tạo cách hiểu thống nhất để thuận lợi trong triển khai thực hiện. Đối với những điều, khoản giao Chính phủ hướng dẫn, đề nghị có Dự thảo Nghị định kèm theo...

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động công chứng

Thảo luận về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), nhiều đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung đề cập trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của QH. Theo đó, Luật Công chứng được QH ban hành năm 2006 đã tạo điều kiện cho việc phát triển hoạt động Công chứng và các tổ chức hành nghề công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Công chứng hiện hành, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng.

Các đại biểu: Nguyễn Văn Hiến (Bà Rịa - Vũng Tàu), Triệu Là Pham (Hà Giang), Phạm Văn Gòn (TP Hồ Chí Minh)... và nhiều đại biểu nhận thấy, quá trình tổ chức và hoạt động công chứng trong thời gian qua còn bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, cần sớm giải quyết. Về đội ngũ công chứng viên (đề cập trong Chương II), đề nghị Chính phủ cần làm rõ thêm về cơ sở để sửa đổi, bổ sung những quy định về đội ngũ này. Ngoài việc kéo dài thời gian đào tạo nghề, thì cần áp dụng các biện pháp khác để bảo đảm chất lượng của đội ngũ công chứng viên. Bên cạnh đó, cần nêu cụ thể cơ sở nào để quy định công chứng viên được hành nghề đến khi đủ 65 tuổi.

Nhất trí việc xã hội hóa công chứng cần có lộ trình dài hơn, một số đại biểu kiến nghị cần duy trì phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tại các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa và miền núi. Chung quanh các nội dung quy định về chuyển nhượng Văn phòng công chứng (Điều 40), chuyển đổi Phòng công chứng (Điều 41), còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi cũng như tính thống nhất của các quy định này với các quy định khác của hệ thống pháp luật nói chung. Thời gian tới, đề nghị Chính phủ rà soát để bảo đảm các quy định về việc thành lập, tổ chức lại các Văn phòng công chứng thống nhất với quy định chung của pháp luật về doanh nghiệp, phù hợp với tính chất của tổ chức hành nghề công chứng tư nhân.

PV