(CATP) Sáng 11-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và công tác nhân sự.

(CATP) Sáng 11-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và công tác nhân sự.

Theo báo cáo của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%. Có ý kiến đề nghị chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng không quá 7% và không vượt quá mức tăng GDP năm 2014. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, mục tiêu ưu tiên trong năm 2014 và định hướng trong hai năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm là tiếp tục tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đến năm 2015, mục tiêu đặt ra là chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5% - 7% theo nghị quyết của Quốc hội. Theo báo cáo, thực trạng nền kinh tế và tình hình doanh nghiệp gặp khó khăn trong những năm qua nhưng tạo việc làm, tỷ lệ thất nghiệp không có biến động lớn đòi hỏi cần tiếp tục có đánh giá sâu sắc, thực chất hơn, làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, tình trạng khó khăn của các doanh nghiệp với chỉ tiêu việc làm, thất nghiệp. Không ít đại biểu đã băn khoăn về tính khả thi của các chỉ tiêu về tạo việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị do mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2014 chỉ khoảng 5,8%. Một số ý kiến đề nghị tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 32% GDP. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để thực hiện mục tiêu tổng quát năm 2014 cân bằng, hài hòa giữa nhiệm vụ tăng tính ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng ở mức hợp lý thì mức tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chỉ nên ở mức 30% GDP như dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm không gây tác động bất lợi đến nền kinh tế. Vấn đề đặt ra là các cấp cần triển khai quyết liệt các giải pháp tăng hiệu quả đầu tư, hạn chế và đi đến chấm dứt đầu tư dàn trải, lãng phí. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giữ chỉ tiêu này như dự thảo nghị quyết. Với đa số biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Cũng trong buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và tờ trình về việc tăng số Phó thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ sung thêm một Phó thủ tướng Chính phủ để phân công trực tiếp làm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, giúp Thủ tướng theo dõi chỉ đạo công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế (nâng số Phó thủ tướng Chính phủ từ 4 như hiện nay lên 5).

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật xây dựng (sửa đổi), Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).