Hôm qua 5/12, các đại biểu HĐND TP đã nghe các thành viên UBND TP trình bày các Tờ trình về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách TP năm 2006; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2007;