Theo thống kê của Daily Star, ĐT Anh chỉ có tỷ lệ dứt điểm thành bàn 4,6% trong 4 trận gần nhất, thấp hơn mọi CLB tại Premier League.

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 1

Theo thống kê của Daily Star, ĐT Anh mất đến 87 cú sút để ghi 4 bàn thắng trong 4 trận gần nhất, đạt tỷ lệ dứt điểm thành bàn 4,6%, kém mọi CLB ở Premier League.

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 2

Southampton | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 8,33%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 3

Swansea | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 8,57%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 4

Stoke | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 9,43%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 5

West Ham | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 10,96%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 6

Burnley | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 11,63%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 7

Bournemouth | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 12%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 8

West Brom | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 12,5%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 9

Chelsea | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 13,33%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 10

Tottenham | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 13,33%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 11

Everton | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 13,41%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 12

MU | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 14,13%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 13

Sunderland | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 14,29%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 14

Crystal Palace | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 14,67%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 15

Leicester | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 14,81%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 16

Hull | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 14,89%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 17

Middlesbrough | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 16,67%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 18

Watford | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 20,69%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 19

Man City | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 20,93%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 20

Liverpool | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 21,18%

Thong ke: DT Anh san ban kem 'ca lang' Premier League - Anh 21

Arsenal | Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng: 22,86%