(Baodautu.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình vừa có chỉ thị về thực hiện chính sách tiền tệ năm 2014, trong đó đặt quyết tâm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, cấm thu phí liên quan đến khoản vay; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vàng hóa nền kinh tế; xây dựng các phương án huy động vàng để phục vụ sản xuất - kinh doanh trong điều kiện thị trường vàng đã hoạt động ổn định.

Đối với các TCTD, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đặt ra 9 nhóm giải pháp để thực hiện trong năm nay. Trong đó, phải triển khai quyết liệt giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất của các khoản vay cũ; xem xét miễn giảm lãi vốn vay; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý; trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay; tiết kiệm chi phí, giảm tối đa chi phí quản lý, quảng cáo, khuyến mại và chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm thu các loại phí liên quan đến khoản vay, với một số khoản phí quy định cần phải áp dụng mức thu phí hợp lý nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng

Thống đốc Nguyễn Văn Bình nghiêm cấm TCTD thu các loại phí liên quan đến khoản vay, trừ một số khoản phí quy định nhưng cần phải áp dụng mức thu phí hợp lý nhằm chia sẻ khó khăn đối với khách hàng vay.

Bên cạnh đó, các cơ quan trực thuộc NHNN phải tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả, tác động chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay bằng ngoại tệ phù hợp với chủ trương hạn chế đô-la hóa, góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối…

Ngoài ra, các cơ quan trực thuộc NHNN vẫn phải tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng, tình hình và mức độ nợ xấu của TCTD để chỉ đạo xử lý kiên quyết, đồng bộ; đẩy mạnh việc mua bán nợ xấu qua Công ty Quản lý tài sản của các TCTD; thực hiện các giải pháp quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối, ổn định tỷ giá, chuyển dần quan hệ huy động - cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua - bán ngoại tệ, khắc phục tình trạng đô-la hóa…

Để thực hiện mục tiêu tổng phương tiện thanh toán tăng 16-18%, tín dụng tăng 12-14%, năm 2014, NHNN tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đặt ra 17 nhóm giải pháp và yêu cầu các vụ, cục chức năng trực thuộc NHNN phải thực hiện.

Trong đó, giải pháp điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở với khối lượng và lãi suất hợp lý, phù hợp với tình hình vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD), lãi suất thị trường liên ngân hàng và mục tiêu của chính sách tiền tệ được ưu tiên.

Giải pháp cho vay tái cấp vốn với khối lượng, lãi suất và thời hạn hợp lý đối với TCTD để hỗ trợ thanh khoản, cho vay hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ việc giải quyết nợ xấu và hỗ trợ phát triển kinh tế theo các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; điều hành lãi suất và tỷ giá ở mức phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm giá trị VND… cũng được ưu tiên trong năm nay.

Năm 2014, NHNN tiếp tục tổ chức, sắp xếp chặt chẽ thị trường vàng, đặc biệt là thị trường vàng miếng; duy trì, đảm bảo quyền sở hữu vàng hợp pháp của người dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vàng hóa; phối hợp với các bộ ngành xây dựng phương án huy động nguồn lực vàng trong nước để phục vụ sản xuất - kinh doanh và phát triển kinh tế; giám sát TCTD và áp dụng các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tất toán số dư cho vay vốn bằng vàng, thực hiện các quy định về cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng.

Nhiệm vụ thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng được Thống đốc Nguyễn Văn Bình đặt ra là kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các TCTD. Trong đó, tập trung vào kiểm tra, thanh tra thực trạng tài chính, sở hữu; chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; quản trị, điều hành; kinh doanh ngoại tệ, vàng; huy động vốn; cấp tín dụng; nợ xấu; phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; đầu tư tài chính; giao dịch tài chính giữa công ty mẹ và công ty con… triển khai các giải pháp tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của TCTD và sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.

Năm 2014, NHNN tiếp tục quản lý chặt chẽ việc thành lập mới TCTD, mở rộng mạng lưới, thành lập, góp vốn vào công ty con, công ty liên kết, cung cấp dịch vụ ngân hàng mới của TCTD để đảm bảo phù hợp với năng lực quản trị, điều hành của TCTD và Đề án tái cơ cấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mạnh Bôn