24H.COM.VN - Đang rất đau đầu về việc nhân viên ở trong nhà vệ sinh quá lâu, mất rất nhiều thời gian làm việc. Giám đốc một công ty nọ chỉ thị cho 2 anh trợ lý thảo bản nội quy về việc ra vào WC.