Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội vừa có gửi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội các tỉnh trên cả nước liên quan đến kế hoạch thưởng tết năm 2017.

Theo đó, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động Thương Binh và Xã hội trên các tỉnh, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn đề nghị doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ người lao động các khoản trợ cấp, phụ cấp và phương án thưởng Tết năm 2017, thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Trước đó, vào dịp Tết năm 2016, khảo sát hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn cả nước về kế hoạch thưởng Tết của Bộ cho thấy, có 87% số doanh nghiệp báo cáo thưởng tết với mức bình quân 1 tháng lương khoảng 5,53 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với thưởng Tết nguyên đán 2015).

Trong đó, mức thưởng Tết cao nhất 624 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp FDI ở Hải Dương. Mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng, của doanh nghiệp FDI ở Bình Phước.

Thong bao ke hoach thuong tet nam 2017 cho nguoi lao dong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, tại Thủ đô Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI và người có mức thưởng thấp nhất là 450.000 đồng/người, cũng thuộc doanh nghiệp FDI.

Còn tại TP. HCM, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp dân doanh) và người có mức thưởng thấp nhất là 3,09 triệu đồng/người ở doanh nghiệp FDI.

Về thưởng Tết dương lịch năm 2016, khao sát cho thấy, có 72% số doanh nghiệp báo cáo có tiền thưởng Tết dương lịch với mức thưởng bình quân khoảng 1,18 triệu đồng/người, tăng 1,6% so với năm 2015 (1,16 triệu đồng/người).

Trong đó, người có mức thưởng cao nhất là 2,028 tỷ đồng/người tại một doanh nghiệp FDI ở TP. HCM. Còn người có mức thưởng thấp nhất là 24.000 đồng/người, thuộc về doanh nghiệp FDI ở Thái Bình.

Trong khi đó, tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người (thuộc DN FDI), thấp nhất là 150.000 đồng/người (thuộc công ty có cổ phần, vốn góp Nhà nước và doanh nghiệp FDI).

Hòa Lộc