Ngày đầu tuần, các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng từ cuối tuần trước nhưng đến ngày thứ ba (28/5) thì khu vực này sẽ có mưa rào khiến thời tiết dịu mát. Hai ngày cuối tuần, miền Bắc tạnh mưa, trở lại kiểu thời tiết nắng nóng. Các tỉnh miền Trung cũng tương tự, nắng vào đầu và cuối tuần, giữa tuần có mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ nắng từ đầu tuần nhưng giảm dần về cuối tuần.

Tây Bắc Bộ: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 28/5 đến ngày 31/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 29, 30/5, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 1/6 đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đông Bắc Bộ: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 28/5 đến ngày 31/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 29, ngày 30 vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 1/6 vùng núi đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Hai ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 29 đến ngày 31/5, phía Bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Hai ngày đầu tuần và hai ngày cuối tuần, mây thay đổi, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 29 đến ngày 31/5, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Những ngày còn lại trong tuần, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ: Ngày đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Những ngày còn lại trong tuần, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3