7h ngày 17/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn phát lệnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ. Hai cửa van được mở để nước trong hồ chảy ra. Dự kiến chiều ngày 7/10, nước sẽ tràn đến vùng hạ du, có thể gây ngập một số khu vực. Thời gian kết thúc xả tràn được căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ. Nhà chức trách Hà Tĩnh khẳng định khi nào ngừng xả lũ sẽ thông báo rộng rãi để người dân biết.