Hanoinet - Trong những khoảnh khắc cuối của đời người, trước cái chết lơ lửng treo, nhiều tử tù mới biết quý trọng cuộc sống, một điều mà trước đây, họ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tước đoạt của nhiều người khác...