GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên trực tiếp công tác giảng dạy tai vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/1999 đến tháng 1/2016.

Thoi huong phu cap lau nam khi chuyen den vung thuan loi cong tac - Anh 1

Ảnh minh họa/internet

Tôi đã được hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số: 116/NĐ - CP của Chính phủ là 1,0 mức lương tối thiểu. Đến tháng 8/2016 tôi chuyển công tác đến trường phổ thông dân tộc nội Trú THCS của huyện, trường đó đóng trên địa bàn xã không thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khó khăn.

Vậy tôi còn được hưởng chế độ phụ cấp lâu năm như đã được hưởng nữa không? - Dương Trang (huongtienganh***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/1/2010 của Chính phủ "về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn", thì đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều này.

Còn tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, có nêu: Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ thôi hưởng chế độ phụ cấp lâu năm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày bạn chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.