(VnMedia) - Trong nhiều thập kỷ qua, lúc nào cũng có một Clinton chạy đua vào Nhà Trắng hoặc sống trong Nhà Trắng. 1/4 người Mỹ chưa bao giờ biết một cuộc sống mà không có một Clinton đang chạy đua hoặc đang giữ chức tổng thống Mỹ.