Hanoinet - Những người phụ nữ hiện đại – khách hàng tiềm năng của những thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, ngày càng độc lập hơn về kinh tế. Họ có xu hướng lập gia đình trễ hơn, vì thế số tiền họ đầu tư để chăm sóc cho bản thân là không nhỏ.