Trong những ngày gần đây, giá vàng thế giới đang cao hơn giá vàng trong nước khoảng 700.000 đồng/lượng. Theo một số doanh nghiệp kinh doanh vàng, với mức giá chênh lệch hiện nay thì xuất khẩu vàng sẽ tạo đầu ra cho doanh nghiệp, đồng thời cũng thu về nguồn ngoại tệ cho Việt Nam.