KTNT- 10 năm trước, chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Đào Xá (Thanh Thủy - Phú Thọ) cùng chồng và hai đứa con “lập thân, lập nghiệp” bằng 5 sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2) đất tiêu chuẩn. Những lúc nông nhàn, “chồng làm thợ, vợ làm ruộng” mà vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo.