Cứ ai gửi offline là di động của bạn có tin nhắn, rất phiền phức, vì những tin nhắn offline thường là những tin nhắn vu vơ, trêu đùa nhau trên mạng.