TTO - Nokia vừa giới thiệu Nokia 6300i - phiên bản mới của Nokia 6300 - được tích hợp thêm chức năng thoại Internet VoIP (Voice over IP) di động.