(TBKTSG) - Bài viết này không có gợi ý bất kỳ nào cho các bên trong vụ tranh chấp. Nó chỉ bổ sung cho người đọc những khía cạnh pháp lý (hy vọng là thú vị) và những thiếu sót của hệ thống pháp luật dân sự của Việt Nam liên quan đến giao dịch đại diện/ủy quyền và bên thứ ba là phương tiện điện tử để các cơ quan lập pháp và tòa án lưu tâm.

TS. Nguyễn Quốc Vinh

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.