Nhiều người nói facebook là ảo, nhưng nếu để ý sẽ thấy trên face người ta nói thật lòng hơn so với ngoài đời.

Tho vui: Facebook la ao hay that? - Anh 1

Tho vui: Facebook la ao hay that? - Anh 2

Tho vui: Facebook la ao hay that? - Anh 3