Người hỡi đâu rồi nỗi nhớ thương / Nhìn nhau như lữ khách qua đường / Nhạt nhòa trăng nhạt trên vòm lá / Đêm đọng trên cành mấy giọt sương