(Kiến Thức) - Người thợ sửa chữa đứng lên một mảng tường, sau đó khoan chính mảng tường đó... kết quả cả mảng tường và người thợ đều rơi xuống đất.

Vân Anh