LTS: Từ chuyện cán bộ thôn, xã ở nhiều nơi bớt xén, ăn chặn tiền hỗ trợ ăn Tết của người nghèo vừa qua, Báo NLĐ đã tìm hiểu thực trạng những bất cập của các cán bộ cơ sở hiện nay, nhằm góp thêm lời giải cho việc củng cố, xây dựng chính quyền thôn, xã