Đối với nông dân, nguồn vốn đầu tư lâu nay đã eo hẹp giờ lại càng khó khăn hơn sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Thieu nguon von tai san xuat sau lu - Anh 1

Phải bắt đầu từ đâu để khôi phục sản xuất sau lũ khi nhiều gia đình đã mất trắng hết vốn đầu tư ? Đây là câu hỏi bức thiết nhất ở những vùng vừa hứng chịu đợt mưa lũ. Đối với nông dân, nếu không có vốn đầu tư sẽ không thể tái sản xuất và cũng đồng nghĩa mất đi sinh kế.

Để khẩn trương hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống và tái sản xuất, chính quyền các địa phương đang tập trung đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn lớn nhất sau lũ - vốn đầu tư.