Thời gian gần đây, bạn đọc đã gửi nhiều đơn thư phản ánh tình trạng thiệt thòi khi bị mất xe gửi ở bãi giữ xe. Số tiền được đền bù chẳng thấm tháp gì so với giá trị thực của chiếc xe.

ĐOÀN HIỆP