Ngày 28.9.2007 vừa qua, Juniper Networks, Inc. đã thông báo mở rộng danh mục Carrier Ethernet với việc nâng cấp những thiết bị, phần cứng, phần mềm hệ thống mới được thiết kết để giúp triển khai một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí các hệ thống mạng và dịch vụ Ethernet.