Nếu Lippi trở lại nắm đội tuyển Italia, ông sẽ tiếp tục chính sách “bình dân hóa” và sẵn sàng trao cơ hội cho tất cả những ai có tiềm năng.