Những lý giải dưới đây sẽ cho bạn biết thêm nguyên nhân gây ra tình trạng một người mòn mỏi chờ đợi được "yêu" trong khi người kia chẳng ngó ngàng gì tới sex.