Mang tên gọi thế hệ 8X, 9X, họ thành công trong nhiều lĩnh vực. Không khí sôi động ấy vô tình đã tạo nên một bộ phận không nhỏ những bạn trẻ “tàu bay giấy”, thích vi vu với sự nổi tiếng ảo do mình tự tạo nên.