Sáng 11/3, UBTVQH cho ý kiến về các đề án thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh, trong đó thị xã Bắc Kạn sẽ được nâng cấp lên Thành phố.

Thi xa Bac Kan se duoc nang len thanh pho - Anh 1

Thị xã Bắc Kạn sẽ được nâng lên thành phố

Theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thành phố Bắc Kạn sau khi thành lập có 6 phường, 2 xã (lập thêm 2 phường từ 2 xã). Sau khi thành lập, Thành phố Bắc Kạn không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Thị xã Bắc Kạn đạt 9/10 tiêu chuẩn thành lập Thành phố, tuy nhiên có một tiêu chí chưa đạt là quy mô về dân số.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề nghị nâng cấp hai huyện Đông Triều (Quảng Ninh) và huyện Điện Bàn (Quảng Nam) lên thị xã. Trong đó Đông Triều đạt 9/9 tiêu chuẩn thành lập thị xã. Sau khi thành lập thị xã Đông Triều sẽ có tổng cộng 6 phường. Thị xã Điện Bàn sẽ có tổng cộng 7 phường…

Ngoài các đơn vị trên, Chính phủ cũng quyết định thành lập mới huyện Iagrai trên cơ sở tách một phần diện tích từ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Sau khi thành lập huyện Iagrai, tỉnh Kon Tum có 9 huyện, 1 thị xã, số lượng đơn vị cấp xã không thay đổi.

Qua nghiên cứu Đề án của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật cho rằng, so với các tiêu chuẩn về việc thành lập phường thuộc thị xã và thành phố thuộc tỉnh thì 2 xã Xuất Hòa và Huyền Tụng và thị xã Bắc Kạn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, xét về yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn là vùng chiến khu Việt Bắc có truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc... Ủy ban Pháp luật tán thành đề nghị của Chính phủ về việc thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Chính phủ có những biện pháp đầu tư cụ thể để bảo đảm các đơn vị mới được thành lập đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng đô thị trong thời gian sớm nhất.

Thành Nam