(GD&TĐ) - Cuộc thi này dự kiến được Bộ GD- ĐT phát động vào tháng 9/2012, nhân dịp khai giảng năm học mới và tổng kết trao giải vào tháng 5/2013 trong dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Bên cạnh đó, Bộ GD- ĐT cũng tổ chức cuộc thi Olympic lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh cho SV các trường ĐH, CĐ và cuộc thi Olympic môn Chính trị cho HS các trường TCCN tại các trường từ năm học 2012- 2013. Chúng em kể chuyện về Bác Hồ (ảnh MH)

Thi viết trên mạng về “Điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(GD&TĐ) - Cuộc thi này dự kiến được Bộ GD- ĐT phát động vào tháng 9/2012, nhân dịp khai giảng năm học mới và tổng kết trao giải vào tháng 5/2013 trong dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Bên cạnh đó, Bộ GD- ĐT cũng tổ chức cuộc thi Olympic lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh cho SV các trường ĐH, CĐ và cuộc thi Olympic môn Chính trị cho HS các trường TCCN tại các trường từ năm học 2012- 2013.

Chúng em kể chuyện về Bác Hồ (ảnh MH)

Đây là một trong những nét lớn trong việc triển khai chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho HS, SV ngành GD theo tinh thần Chỉ thị 03- CT/TW và được Bộ GD- ĐT báo cáo Ban Tuyên Giáo Trung ương ngày 3/7/2012.

Cũng theo Báo cáo của Bộ GD- ĐT, trong thời gian vừa qua Bộ đã triển khai cụ thể các hoạt động về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với HSSV các trường phổ thông, ĐH, CĐ và trong GV, cán bộ quản lý GD các cấp. Cụ thể, năm 2009 Bộ GD- ĐT đã biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được in và gửi đến các trường. Sau khi đưa bộ tài liệu tích hợp vào sử dụng đại trà tại từ năm học 2010- 2011 ở các trường, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ, các cơ quan có liên quan tổ chức đoàn đi kiểm tra việc giảng dạy và sử dụng bộ tài liệu trong các trường. Thông qua việc kiểm tra, lắng nghe ý kiến từ các thầy cô giáo, những người trực tiếp giảng dạy…Bộ đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa bộ tài liệu trên để gửi đến các trường tiếp tục sử dụng vào đầu năm 2012. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã biên soạn tài liệu hướng dẫn GV giảng dạy tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh; xây dựng nội dung bài cụ thể đưa vào môn đạo đức cấp tiểu học, môn đạo đức công dân cấp THCS và THPT để đảm bảo tính liên thông và phù hợp với cấp học. Đối với HS, SV các trường TCCN, ĐH, CĐ, Bộ GD- ĐT đã tổ chức sửa chữa bổ sung giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho SV ĐH, CĐ khối không chuyên ngành Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh. Giáo trình trên đã hoàn thành sửa chữa bổ sung vào tháng 7/2011, đồng thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên các trường vào dịp hè 2011 và triển khai từ năm học 2011- 2012.

Cuối năm 2009, Bộ GD- ĐT đã thành lập Ban chỉ đạo đề án “Đổi mới môn Chính trị trong đào tạo trình độ TCCN”, song song đó tổ chức biên soạn giáo trình môn Giáo dục Chính trị theo chương trình mới, dự kiến hoàn thành cuối năm 2012. Ngoài ra, Bộ GD- ĐT cũng đ• xây dựng và triển khai chương trình các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh đối với lưu học sinh đi học bằng ngân sách nhà nước và các hoạt động ngoại khóa trong các cơ sở GD.

Đối với GV, cán bộ quản lý GD các cấp, Bộ GD- ĐT hướng dẫn các nhà trường, cơ sở GD quán triệt thực hiện tinh thần Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị kết hợp với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Cũng từ năm học 2012- 2012, Bộ GD- ĐT có hướng dẫn cụ thể các nhà trường triển khai và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đối với các trường đào tạo, trong đó có việc thực hiện chuẩn đầu ra đối với HS, SV và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của SV. Nội dung GD chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của HS, SV là một chuyên đề trong tập huấn hè năm 2012 cho đội ngũ lãnh đạo phòng CT HSSV các trường đào tạo và các sở GD- ĐT. Giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV cũng là nội dung quan trọng được Bộ GD- ĐT tổ chức hội thảo toàn quốc nhằm đánh giá về công tác giáo dục, từ đó kiến nghị những giải pháp phù hợp trong đổi mới nội dung GD trong thời gian tới.

Được biết, những nội dung trong việc triển khai xây dựng chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho HS, SV ngành GD cũng sẽ được Bộ GD- ĐT báo cáo Ban Bí thư TW Đảng ngày 15/7/2012.

PV

,